Zobacz nas na Facebooku

W kilku słowach o tym co robimy

Robimy smaczne i dietetyczne posiłki w formie cateringu dietetycznego dostarczanego w atrakcyjnych cenach do osób, które cenią sobie kuchnię wegańską, wegetariańską i  śródziemnomorską.

Jeżeli chcesz zapytać o aktualne promocje - napisz do nas na kontakt@wegepack.pl lub zadzwoń na nr tel. 608 133 331.

Jeżeli chcesz zamówić dietę - zapraszamy do kontaktu na adres email: kontakt@wegepack.pl lub dokonania zamówienia przez naszą stronę

Przydatne informacje

Regulamin

 

REGULAMIN WEGEPACK.PL

 

 1. Oświadczenie o akceptacji regulaminu.

Składając zamówienie w Serwisie Wegepack.pl, zwanym dalej Wegepack.pl, Klient oświadcza, iż akceptuje w całości postanowienia niniejszego regulaminu.

 1. Przyjmowanie i realizacja zamówień.
  1. Wegepack.pl prowadzi sprzedaż produktów spożywczych w formie zestawów posiłkowych za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o ofercie znajdują się na stronach internetowych Wegepack.pl.
  2. Klientem Wegepack.pl może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz Osoba Prawna, posiadająca adres dostawy w obrębie miasta stołecznego Warszawa oraz Piaseczna.
  3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe Wegepack.pl,
  4. Do dokonywania zakupów w Wegepack.pl niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej oraz telefonu.
  5. Klient, składając zamówienie poprzez formularz umieszczony na stronach internetowych Wegepack.pl, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych posiłków z Wegepack.pl.
  6. W celu złożenia zamówienia Klient musi:
   1. dokonać wyboru zamawianego rodzaju zestawu obiadowego,
   2. podać swoje imię, nazwisko, prawidłowy adres dostawy, poczty elektronicznej i numer telefonu kontaktowego,
   3. dokonać wyboru sposobu płatności.
  7. Przy składaniu zamówienia Klient obowiązany jest podać zgodnie z prawdą i wedle swojej najlepszej wiedzy wszelkie informacje o swoim zdrowiu i kondycji, mogące mieć wpływ na rodzaj stosowanej diety; w szczególności dotyczy to: chorób istniejących oraz przebytych, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, nietolerancji laktozy, zażywania leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie, ewentualnie w przypadku kobiet, ciąża albo karmienie piersią, jak również alergie. W przypadku wątpliwości, Klient powinien wstrzymać się z zamówieniem i skonsultować te okoliczności z lekarzem.
  8. Właściciel Wegepack.pl nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności z tytułu  jakiejkolwiek szkody wynikłej w związku z odmową udzielenia informacji przez Klienta, z nieudzieleniem przez Klienta wszystkich informacji, udzieleniem informacji niepełnych albo nieprawdziwych, co do stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do korzystania z usług Wegepack.pl, jak również w związku z ujawnieniem się schorzeń uprzednio nieznanych Klientowi oraz szkód, które powstały w związku z dokonaniem zamówienia bez koniecznej konsultacji lekarskiej.
  9. Wysłane przez Wegepack.pl potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 5.
 2. Zmiany w zamówieniach.
  1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować w zakresie niezrealizowanej części najpóźniej do godziny 15:00 na dwa dni robocze przed planowaną dostawą. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt w formie poFczty elektronicznej, wysłanej z adresu podanego podczas składania zamówienia.
  2. Zmiany dotyczące adresu dostawy będą przyjmowane najpóźniej do godziny 12:00 w dniu poprzedzającym dostawę, tylko w formie poczty elektronicznej, wysłanej z adresu podanego podczas składania zamówienia lub w formie wiadomości SMS, wysłanej z telefonu, podanego podczas składania zamówienia. Zmiany te wymagają każdorazowej akceptacji i potwierdzenia Wegepack.pl
  3. W przypadku zmian w zamówieniu powodujących zmniejszenie wartości zamówienia, Klient traci prawo do uzyskanych zniżek, w tym do promocyjnych cen za zamówienie większe niż 1 zestaw.
 3. Ceny zestawów.
  1. Wszystkie ceny zestawów zamieszczone na stronach internetowych Wegepack.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  2. Dostawa jest darmowa dla adresów dostawy w obrębie miasta stołecznego Warszawy oraz płatna zgodnie z cennikiem dostaw dostępnym pod adresem Wegepack.pl/cennik-dostaw.php dla pozostałych lokalizacji.
  3. Cena podana przy każdym towarze oraz cena dostawy są wiążące w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
  4. Wegepack.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen produktów i dostawy, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych.
  5. Promocje w Wegepack.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
  6. Na życzenie Klienta wystawiamy fakturę VAT; prośbę o fakturę VAT oraz dane do faktury należy skierować wraz z zamówieniem.
 4. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.
  1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty:
   1. płatność przy odbiorze pierwszego zestawu posiłkowego z zamówienia
   2. przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Wegepack.pl– realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Wegepack.pl potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, a w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na konto Wegepack.pl prowadzone w banku MBANK o numerze 15 1140 2004 0000 3002 8007 3237
   3. Wegepack.pl zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności „przy odbiorze” Klientowi, który nie odbierze dostarczonych przez kuriera produktów płatnych przy odbiorze.
   4. W przypadku skorzystania z promocyjnej ceny za większą liczbę zestawów, Klient zobligowany jest do dokonania płatności w pełnej wysokości za całość zamówienia zgodnie z ust. 1.
   5. W przypadku braku zapłaty zgodnie z ust. 3, Klienta za dostarczony zestaw obowiązuje cena bazowa, jak za zamówienie jednego zestawu.
 5. Czas realizacji zamówienia.
  1. Z zastrzeżeniem par.5 ust.1, zestawy zamawiane jednorazowo dostarczane są:
     1. przy zamówieniu złożonym w dniu roboczym do godziny 15:00 - najbliższa możliwa dostawa – dwa dni po złożeniu zamówienia. 
  2. przy zamówieniu złożonym w dniu roboczym po godzinie 15:00 lub w dniu wolnym od pracy - najbliższa możliwa dostawa – dwa dni robocze po złożeniu zamówienia.
  3. Z zastrzeżeniem par.5 ust.1, zestawy zamawiane na dostawy tygodniowe lub dłuższe dostarczane są w dni robocze od poniedziałku do piątku począwszy od najbliższego dnia roboczego spełniającego powyższe kryteria.
  4. Klient, odbierając przesyłkę z zestawem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania, należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody i zwrócić zestaw kurierowi. Protokół szkody przesłany do Wegepack.pl ułatwi rozpatrzenie reklamacji.
  5. W przypadku nieodebrania zestawu z winy Klienta (np. brak Klienta lub osoby upoważnionej do odbioru zestawu wustalonym miejscu dostawy, w ustalonym przedziale czasowym) – Wegepack.pl nie zwróci należności za nieodebrane przez Klienta zestawy.
  6. W przypadku niedostarczenia zestawów z winy Wegepack.pl, Wegepack.pl zobowiązuje się zrealizować dostawę w innym uzgodnionym z Klientem terminie i miejscu (jeżeli znajduje się o obrębie m.st Warszawa).
 6. Reklamacje.
  1. W przypadku zastrzeżeń co do jakości świadczonych usług, Klient ma prawo złożyć reklamację drogą elektroniczną na adres kontakt@wegepack.pl
  2. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od ujawnienia się zastrzeżeń.
 7. Wegepack.pl najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji ustosunkuje się do niej i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
 8. Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.
  1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Wegepack.pl do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta, zwrot ten następuje na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w formie wiadomości e-mail, wysłanej z adresu podanego podczas składania zamówienia lub w formie wiadomości SMS, wysłanej z telefonu.
  2. – w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez Wegepack.pl informacji o powyższym numerze rachunku.
  3. Wegepack.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Wegepack.pl wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Wegepack.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych właściciela rachunku (imię, nazwisko) lub błędnego numeru konta.
 9. Dane osobowe.

a. zamówienie w Wegepack.pl, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Wegepack.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy.

b. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Wegepack.pl. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 1.  

c. w przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Wegepack.pl w celu informowania Klienta o nowych produktach, promocjach i usługach dostępnych w Wegepack.pl.

 1.  

d. Wegepack.pl mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

 1. Postanowienia końcowe.
 1.  

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a PromoHoreca Łukasz Świderski, ul.Korsykańska 7/30, 02-761 Warszawa

 1.  

Produkty prezentowane na stronach internetowychWegepack.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta e-mail lub telefonu kontaktowego Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta.

wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania stron internetowych Wegepack.pl. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Wegepack.pl nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

 1.  

właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby PromoHoreka Łukasz Śwideerski lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 1.  

sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.